جلسه با موضوع آب رسانی به روستاهای بخش مرکزی مشهد

مدیر 1398/2/7
جلسه با موضوع آب رسانی به روستاهای بخش مرکزی مشهد

جلسه با موضوع طرح آبرسانی به روستا های بخش مرکزی مشهد با هدف پروژه های نیمه تمام که پروژه شهرآباد از این مسائل بود در این جلسه "جناب آقای منصوری" دهیار روستای شهرآباد از نماینده محترم مجلس شوراس اسلامی "جناب دکتر شیران"و رئیس آب وفاضلاب استان خراسان رضوی خواستار اتمام پروژه روستای شهرآباد شدند.

مطالب تصادفی