دوره رایگان مانتو دوز برای ساکنین شهراباد

مدیر 1394/10/29
دوره رایگان مانتو دوز برای ساکنین شهراباد

شرایط ثبتنام :

کپی کارت ملی

کپی شناسنامه

مبلغ 5300برای ثبتنام در مرکز فنی حرف ای

مدت دوره 180ساعت

در انتهای دوره برای مدرک 3000تومان دریافت خواهد شد.

مطالب تصادفی