جمع اوری هزینه ای از اهالی روستا برای حفاری آب شرب

مدیر 1394/12/4
جمع اوری هزینه ای از اهالی روستا برای حفاری آب شرب

 1394/11/1

آب آشاميدني از نيازهاي اساسي انسان است. امروزه وجود منابع آب بيشتر در کشورها، امتيازيي بزرگ براي توسعه و پيشرفت آن کشور محسوب مي شود؛ حتي در عرصه سياسي و اجتماعي و تنازعات بين المللي، آب نقش بسيار با اهميتي را داراست. کمبود آب، مشکلات کيفيت آب، عدم توانايي دولت در بهره برداري از هزاران کيلومتر شبکه آب و ايستگاه پمپاژ، هزاران حلقه چاه، صدها رشته قنات و دهنه چشمه در سطح روستاهاي کشور ايجاب مي کند، که مديريت تامين آب در روستاها بازنگري جدي شود.

Image result for ‫اب شرب‬‎

خوشبختانه روستای شهراباد به عنوان یک روستای مهاجر پذیر بوده و بیشتر از آنکه جمعیت خود را ازدست بدهد به آن افزوده شده است.

برای حفاری چاه از روستای کریم اباد به اجبار مجبور به دریافت هزینه ای اندک از اهالی این روستا شده ایم که از کسانی که با ما همکاری میکنند سپاسگذاریم.

اسفند 1394

 

مطالب تصادفی