برنامه اسکان و پذیرایی از زائرین پیاده آقا علی ابن موسی الرضا

مدیر 1395/8/23
برنامه اسکان و پذیرایی از زائرین پیاده آقا علی ابن موسی الرضا

دوستانی که مایلند در طرح پذیرایی و اسکان زائرین پیاده حرم رضوی به مدت 3 روز آخر ماه صفر مشارکت و همکاری در زمینه کمکهای نقدی و غیر نقدی و نذورات داشته باشند با شماره همراه 09153124226 منصوری تماس برقرار کنند تا دراین اجر معنوی شریک گردند.

مطالب تصادفی