برگزاری اولین جلسه دوره رایگان خیاطی در شهراباد

مدیر 1394/12/14 دوره روستایی فنی و حرفه ای، روستای شهراباد
برگزاری اولین جلسه دوره رایگان خیاطی در شهراباد

این دوره 180ساعت بوده است و به صورت رایگان بدون دریافت شهریه برگزار میشود بجز مبلغ 5300تومان جهت ثبتنام در پرتال فنی و حرفه ای.

در این کلاس موارد لازم جهت خیاطی پیشنهاد داده شد و به جلسه بعد موکول شد.

به امید موفقیت

مطالب تصادفی